Playa de las Amricas

Playa de las Amricas
Playa de las Amricas

Playa de las Amricas je run letovisko, doslova centrum no?n zbavy. M?sto bylo od zkladu budovno jako turistick centrum pln zbavy. I ple m?sta byly um?le vytvo?eny, tak aby uspokojovaly pot?eby vech, kte? do letoviska zam?. Letovisko se za?alo budovat v60. letech minulho stolet. Psek na plch je dovezen a zafrick Sahary.

Jeliko se st?edisko za?alo rychle rozr?stat, rozd?lili ho pro v?t p?ehlednost na t?i ?sti: Playa de las Amricas, Toviscas a San Eugonie. Mezi jednotlivmi oblastmi pravideln? jezd speciln mstn mini vl?ek a autobusy, kter jsou zdarma. Ple jsou tu spe vhodn pro zdatn?j plavce, mo?e se pom?rn? rychle svauje. Celkem jsou tu t?i ple s?ernm lvovm pskem a t?i se zlatavm pskem ze Sahary. Vechny ple jsou spolu propojen dlouhou promendu plnourestaurac, bar? a obch?dk?.

Modern letovisko Playa de las Amrics je tak pln sportovnch aktivit, kterm se tu m?ete v?novat. Vyzkouet m?ete n?kterch zvodnch sport?, tenis, golf nebo plavn sdelfny. D?ti si zamiluj vodn park Siam Parku, kde je ?ada atrakc postavench vpohdkovm stylu.

Letoviska

P?rodn pamtky