Garachico

Garachico
Garachico

M?ste?ko lec na pat hor a sopky Montana Negra na severnm pob?e ostrova. Garachico bylo d?v? pouhp?stavn m?sto. B?hem roku 1706 ho zashla lva proudc z vulknu. Do t doby byl p?stave m?st? tm nejd?leit?jm na ostrov?. M?stemvedla obchodn stezka, p?es kterou se dovelo zbo zjin Ameriky. Po vbuchu sopky se zm?sta dochovala pouze historick m?stsk brna, kterou m?ete vid?t vparku nedaleko centra m?sta. Mstn obyvatel znovu vybudovali m?sto a dl se v?novali zem?d?lstv.

Dnes m Garachicop?kn centrum s mnostvm typickch dom? s typickmi d?ev?nmi okenicemi.

Letoviska

P?rodn pamtky