Cueva de los Verdes

Cueva de los Verdes znamen v p?ekladu „zelen jeskyn?“. Ve skute?nosti vak jeskyn? nem zelenou barvu.

Se svoj dlkou 6 km, ?kou a vkou 15 m je nejv?tm vulkanickm tunelem na sv?t?. Jeskyn? byly zformovny horkou lvouze sopky Corona p?ed vce ne 3 000 lety.

Cueva de los Verdes
Cueva de los Verdes

Letoviska

P?rodn pamtky