Playa Blanca

St?edisko umst?n vnejjin?j ?sti Lanazrote. Playa Blanca je skv?lm mstem pro rodinnou dovolenou. P?ispv ktomu omezen no?n zbava. Ple ve m?st? jsou se zlatavm pskem. Nejdel se thne vdlce 9 kilometr?. Mo?e u pob?e je azurov? pr?hledn vhodn pro dovd?n d?t. Vstup do n?j je pozvoln.

Playa Blanca - p?stav
Playa Blanca – p?stav

I nabdka vodnch sport? na plch je dostate?n. M?ete tu vyzkouet ve na, co si jen vzpomenete. Lkadlem pro zamilovan pry, kter vyhledvaj klidn msta jsou t?i men ple.

Play Blanca
Play Blanca

Jako vkadm letovisku tak i vPlaya Blanca m?ete vyrazit na trit? a ochutnat mstn speciality nebo si v mench obch?dcchpo?dit zajmav suvenry.

 

 

 

 

Letoviska

P?rodn pamtky