Lanzarote

LanzaroteOstrov Lanzarote je ?tvrtm nejv?tm ostrovem zKanrskch ostrov?. Oproti ostatnm ostrov?m se vyzna?uje klidem a p?jemnm mstem pro odpo?inek. Ple tu nebvaj pln lid, jako tomu je ve v?tin? p?mo?skch turistickch oblast. Lanzarote vznikl d?sledkem p?soben bou?liv sope?n ?innosti, kter je na n?kterch mstech vid?t stle. ?st mstnch obyvatel si mysl, e ostrov vznikl poz?statkem ztracenho kontinentu Atlantidy.

Jedine?n krajina na ostrov? lk ?asto hollywoodsk reisry knat?en. Nap?klad se tu nat?ely nejznm?j scny zfilmu Planeta opic.

P?vodnmi obyvateli ostrova byli Guan?ov.A vroce 1312 se na Lanzarote objevil prvn Evropan. Byl jm obchodnk Lancesotte Maloceto, podle kterho byl ostrov pojmenovn. V18. stolet hrozilo ostrovu neustle ohroen z mstnch sopek. D?sledkem toho se obyvatel postupn? za?ali p?esouvat na jin ostrovy. Nejd?leit?jm p?nosem ostrova vposledn dob? byl zna?n p?liv turist?.

Lanzarote - Papagayo Beach
Lanzarote – Papagayo Beach

Velk v?tina turistickch letovisek vznikla zmstnchryb?skch vesni?ek, kter si sv?j charakter zachovaly dodnes. Na ostrov? je celkem 90 pl, kad znich je jin, n?kter maj na prvn pohled zlat ndech a jin jsou zbarven do temnch tmavch barev. Po cel rok na Lanzarote panuje p?jemn klima. Teploty se i vzim? pohybuj mezi 1922 C. Nejchladn?jm m?scem zroku je leden.

rozloha: 846km
po?et obyvatel: 142 132 obyvatel
hlavn m?sto: Arrecife

Letoviska

Arracife
Costa Teguise
Playa Blanca