Los Cancajos

Los Cancajos je iv p?mo?sk letovisko lec na vchodnm pob?e ostrova La Palma. Zm?sta je to jen pr kilometr? na letit? a na vlet do hlavnho m?sta Santa Cruz de La Palma to tak nen daleko. St?edisko lemuj t?i p?rodn ztoky, kter odd?luj lvov tvary. Jsou vhodnm mstem pro neruenou relaxaci. Hlavn pl je dlouh okolo 500 metr?. Tu pokrv tmav psek. Pl je ?ist a vybaven vm, co p?i pobytu na dovolen pot?ebujete. Na sv oblbenosti letovisko zskalo tak pro svoji p?knou podmo?skou krajinu. Je oblbenm a ?astm mstem pro p?znivce potp?n.

Los Cancajos

Los Cancajos lzenavtvit po cel rok. Teploty se tu pohybuj okolo p?jemnch 2025 C.

Letoviska

P?rodn pamtky