Playa de Santiago

P?mo?sk letovisko Playa de Santiago pat? mezi ty nejoblben?j na ostrov? La Gomera. Le veslunn jin ?sti ostrova. Je ideln mstem pro ty, kte? si rdi uvaj lenoen na pli ale tak i pro ty, co rdi kombinuj odpo?inkovou dovolenou saktivn. P?vodn? bylo m?sto pouhou ryb?skou vesni?kou, kter se b?hem let p?em?nila na run?j turistick centrum. Ubytovat se tu m?ete vhotelch a apartmnech veho druhu.

Playa de Santiago

Pl ve st?edisku nese stejn nzev jako m?sto. Je tvo?ena hlavn? oblzky. Thne se vdlce okolo 20 kilometr?. To j dv dostate?n prostor pojmout vechny nvt?vnky.

Letoviska

P?rodn pamtky