La Gomera

La GomeraLa Gomera je druh nejmen ostrov zKanrskch ostrov?. Tvar La Gomera je a magicky kruhov. Ostrov nen typickm mstem pro letn odpo?inkovou dovolenou. Sv?d? o tom u t?eba to, e p?es skoro cel jeho zem vede horsk masiv Alto de Garajonay, kter vznikl dlem vulkn? p?ed vce jak milionem let. Vrchol hory Garajonay tvo? pomysln st?ed ostrov, sah do vky skoro 1 500 metr?. U na prvn pohled je patrn, e je ostrov p?evn? tvo?en horami, skalnmi tesy a dolmi. Cel oblast je pak sou?st nrodnho parku Parque Nacional de Garajonay, kter je od roku 1986 zapsn na seznamu sv?tovch unikt? UNESCO. Nrodn park je pln rostlin, strom? a kv?tin.

Nrodn park nen jedin, co p?roda tohoto ostrova nabz. Jsou jm i speciln skaln tvary roques, jejich vka je ?asto vy ne vrcholky kopc?. Roques jsou p?rodn, geologick vzcn kazy vytvo?en ?edi?em, kter byly sou?st v?tch skalnch masiv?. Ty vak p?sobenm eroze zanikly a z?staly tu po nich jen zajmav kamenn zuby. K vid?n jsou na jihu ostrova voblasti Monumento de Los Roques. Dal jedine?nou zajmavost jsou takzvan Varhany neboli Los rganos, kter zle vid?t pouze zmo?e. Jedn se o skaln tvar, je skute?n? p?ipomn svm tvarem kosteln varhan. Msty dosahuj a do vky 80 metr?.

Los Organos
Los Organos

Knejkrsn?jm mst?m ostrova pat? starobyl vesnice Chipude se stolovou horou La Fortaleza, pl Playa de Santiago nebo cedrov prales.

P?vodn obyvatel ostrova se pr v minulosti dorozumvali psknm. Ob?as m?ete na ostrov? potkat n?koho, kdo se takto sna dorozum?t. Zdatn?j jedinci jsou schopni se dorozum?t na dlku t? a ?ty? kilometr?.

rozloha: 369km
po?et obyvatel: 21 952 obyvatel
hlavn m?sto: San Sebastin de la Gomera

Letoviska

Play de Santiago
San Sebastian
Valle Gran Rey