Cueva Pintada

Cueva Pintada
Cueva Pintada

Vp?ekladu Malovan jeskyn? je muzejn komplex, kter je jen 28 kilometr? od Las Palmas vsevern ?sti ostrova Gran Canaria.

Archeologick msto dokld existenci prap?edk? p?ed dnenmi ostrovany. Je povaovno za nejvznamn?j archeologick msto na Kanrskch ostrovech.

Prohldka jeskyn? pat? ur?it? knezapomenutelnm zitk?m. Ve skute?nosti je jeskyn celkem est, ve kterch se na st?nch a stropech dochovaly barevn malby. Obrazce maj sv?j charakteristick tvar (kruhy, ?tverce a trojhelnky). Dodnes se v?dci nem?ou dohodnout, k?emu vlastn? malby slouily. Vdal exhibici najdete p?edm?ty veho druhu nalezen vestejn dob?.

Letoviska

P?rodn pamtky