Playa del Ingls

Modern letovisko, kterse ?ad knejrun?jm vEvrop?.U od samotnho za?tku bylo budovno jako turistick centrum. Za sluncem a zbavou sem lid jezd od 60. let. Hlavnm clem p?i jeho budovan bylo uspokojit pot?eby vech, kte? do Playa del Ingls zam?. A to se tak nakonec poda?ilo. Kadoro?n? p?ijd do letoviska tisce turist?, aby si zde uili svoji dovolenou.

800px-Playa_des_ingles_shoppingbeach

Ple v Playa del Ingls okouzl u na prvn pohled. Jeho psek je jemn, obarven do zlat barvy, jako to bv ve filmech.Dlouh ple, kde si m?ete vyzkouet v?tinu vodnch a plovch sport?, lemuj p? zny srestauracemi, diskotkami, kavrnami a obch?dky se suvenry.Ve ve?ernch hodinch se pak m?ete vydat na diskotky po?dan na plch a uvat si zbavy a do brzkch rannch hodin.

Beach_in_Playa_del_InglesMimo kvalitn sluby na plch se tak letovisko m?e pochlubit svm 18 jamkovm golfovm h?it? sjedine?nou scenri kolem poutnch dun, kter jsou navt p?i pob?e.

Jeliko bylo st?edisko budovno jako modern komplex pro turisty, nenarazte zde na dn budovy nebo pamtky, kter by vm p?ipomnali historickou minulost ostrova.

Letoviska

P?rodn pamtky