Maspalomas

Oblast Maspalomas v sob? ukrv jedno s nejnavt?vovan?jch a nejstarch letovisek na ostrov? Gran Canaria. Le v jeho jin ?sti.

Maspalomas
Maspalomas

Okol tohoto runho letoviska je obklopen pse?nmi dunami a azurovm mo?em. Podl m?sta se thle dlouh esti kilometrov pl, je poskytne msto kadmu, kdo na ni zavt. Vstup do mo?e je tu velmi pozvoln, nemuste se bt ne?ekanch hloubek. Msty se tu vytv? m?lk koupalit?, ve kterch mohou dovd?t nejmen d?ti. Dlouh pl m sv msto i pro nudisty.

Letovisko Maspalomas je idelnm mstem pro rodiny s d?tmi, tak ho velmi navt?vuj. I zbava na plch je na n? zam??ena. Jednou z nich t?eba m?e bt pozorovn delfn? a velryb na lodi nebo vyj?ky na velbloudech.

Pro milovnky golfu je tu pak golfov h?it? se scenri pse?nch dun.

majk Maspalomas
majk Maspalomas

Majk Faro de Maspalones

Majk z roku 1890, je byl v roce 2005 prohlen za nrodn pamtku. Jeho sv?tlo, kter je ve vce 60 metr?, je vid?t a ze vzdlenosti 19 mil. Slou jako zna?ka ostrova.

Dunas de Maspalomas

Pse?n duny byly v roce 1994 vyhleny nrodnm parkem. Jsou jedine?nm uniktem na sv?t?.

 

 

 

Letoviska

P?rodn pamtky