Gran Canaria

Gran Canaria je nejstar, nejnavt?vovan?j a nejrozmanit?j ostrov zcelch Kanrskch ostrov?. Jeho p?roda je propletena rozmanitou krajinou, plemi vech barev a historickmi pamtkami.

mapa_gran_canaria

„Miniaturn kontient“ i tak je n?kdy Gran Canaria ozna?ovn. Svou rozlohou je t?etm nejv?tm ostrovem ze souostrov. Le na zpad od Fuerteventury a na jih od Tenerife.Stejn? jako ostatn ostrovy je tak sope?nho p?vodu. Cel povrch jeho zem je p?evn? hornat.Obzvlt? ve vnitrozem, z kterho vedou hlubok ka?ony a na pob?e, jeje tradi?nm clem turist? pro strven dovolen. Vybaven letovisek je z pohledu nvt?vnk? opravdu dosta?ujc. Nabz ubytovan od modernch luxusnch hotel?, prostornch apartmn? pro rodiny s d?tmi a po skromn?j ubytovan v soukrom. Na pob?e v runch st?ediscch si m?ete uvat vodnch i plovch sport?, prochzet se po proslun?nch promendch a uvat si p?jemnou atmosfru. Na Gran Canaria jsou nejnavt?vovan?j letoviska z celch Kanrskch ostrov?. Celkem je na ostrov? p?es 160 ps?itch pl.

Hlavn m?sto Las Palmas je tak jednm z run?jch mst, kam se d vyrazit za dovolenou. V minulosti za doby objevovn Ameriky byl p?stav ve m?st? d?leitm dopravnm spojem.

Gran Canaria - vlajka
Gran Canaria – vlajka

Pokud nejste vyznava?i odpo?inkov dovolen a rad?ji dvte p?ednost dobrodrustv, pak jste tak na sprvnm mst?.

Jeliko ostrov vznikl p?sobenm sope?n erupce, vytvo?ila se na n?m pozoruhodn krajina. Ve vnitrozem le nejvy hora ostrova Pico de Las Nieves v nadmo?sk vce 1 949 metr?, ze kter m?ete pozorovat, jak jekrajina zbarven snad vemi barvami. NaGran Canaria m?ete b?hem n?kolika hodin spat?it p?rodn kazy, kter nikde jinde nejsou k vid?n. V jednu chvli budete mt pocit, e se prochzte v Africe a p?itom budete stle na ostrov? obdivovat pse?n duny Dunas de Maspalomas, sladkovodn ndre p?i prochzkch ve vnitrozem vm daj pocit Evropy a ka?ony, kter vedou na pob?e vm p?ipomenou ty nejv?t v Americe.

Maspalomas
Maspalomas

Ostrov se d podle podneb jednodue rozd?lit na dv? oblasti. Na jih shorkmi lty, kde se teploty b?hem lta mohou dostat a na tropick a rodn?j sever, kde se ve stejnou dobu t?pyt na vrcholcch hor snh. I p?es n?kter vjime?n? oblasti se celkov? teplota na ostrov? b?hem lta pohybuje mezi 25 30 C. Vzim? je to o n?co ni 20 25 C.

rozloha: 1 560 km
po?et obyvatel: 850 390 obyvatel
hlavn m?sto: Las Palmas

Letoviska

Las Palmas
Playa del Ingls
Maspalomas
Puerto de Mogn
Puerto Rico
San Augustn