Playa de Cofete

Osam?l tm?? 15 kilometrov pl na zpadnm pob?e poloostrova Janda. Dostat se sem d pouze pomoc automobilu a dostate?nch zkuenost. Automobil se d zaparkovat skoro na pl. Dky patn dostupnosti tu narazte jen na pr odvnch turist? a ryb??.

Ve svahu nad pob?em le Villa Winter, o kter se vyprv r?zn historky. Nap?klad o tom, e z n vede tajn podzemn chodba do mo?e na msto, kde kotvily ponorky b?hem druh sv?tov vlky.

Playa de Cofete
Playa de Cofete

P?i koupn je pot?eba dbt v?t opatrnosti. Vlny tu ob?as dosahuj vychvek a vtr tu bv siln?j ne jinde na ostrov?.

Letoviska

P?rodn pamtky