Costa Calma

Costa Calma je nejv?t przdninov st?edisko na ostrov? Fuerteventura. Le vjeho jihovchodn ?sti. Kadoro?n? sem m? velk davy turist?. Nen se ?emu divit, kolem letovisko se thnou n?kolika kilometrov ple sblm pskem. Nejkrsn?j pl ve m?st? i na ostrov? je 20 kilometrovPlaya del Sotavento. Vstup do mo?e je pozvoln.

Costa Calma
Costa Calma

A?koliv je Costa Calma modernm mstem, kde trvit dovolenou, no?n ivot tu nen p?li run. Je spe sm??ovan do arel? vrmci hotel?. Vce zbavy si tu uijete p?es den. Oblbenm sportem na mo?i je windsurfing.

Letoviska

P?rodn pamtky