Correlajo

Correlajo
Correlajo

P?vodn? bylo Correlajo mal ryb?sk vesni?ka. Dnes je runm turistickm st?ediskem. Nejv?tm na severu ostrova Fuerteventura. Kadoro?n? vt sv nvt?vnky p?jemnou atmosfrou.

B?hem n?kolik let se Corralejo stalo oblbenm mstem pro dovolenou. Mstn obyvatel povauj toto m?sto za msto, kde se vnoci nebude nudit. Take pokud jste milovnky no?n zbavy, je Corralejo to prav pro vs. Run centrum m?sta m hned n?kolik podnik?, kde si m?ete uvat zbavu a do rannch hodin.
Ple vletovisku jsou krsn. Nabz spousty aktivit, kter na nich lze provozovat. Pl ve m?st? je n?kolik. Vechny jsou vhodn ke koupn. V?tinou maj jemn? zlat a bl psek. Pl Playa de Pozo je vhodn pro nudisty.

Jako v kadmp?mo?skm letovisku, tak ani tady nechyb luxusn hotely, ve kterch m?ete relaxovat t?eba p?i masch nebo jinch procedurch.

Correlajo(1)
Correlajo – p?stav

M?sto je zrove? i p?stavem, proto se odtud m?ete vydat na vlet t?eba na blzk ostrov Lanzarote nebo na malebn ostr?vek Los Nobos. N?kter lod? mvajpr?hledn dno, take m?ete pozorovat i podmo?sk sv?t.

 

 

 

 

Letoviska

P?rodn pamtky