Fuerteventura

Fuerteventura je nejkrsn?j ostrov zKanrskch ostrov?. Jeho ple jsou nekone?n? dlouh spr?zra?n? modrm mo?em skrvajcm dal sv?t pod jeho hladinou. Kadoro?n? na ostrov p?ijd tisce turist?, aby si tu uili svoji vysn?nou dovolenou. Nejv?tm lkadlem pro n? jsou ple sjemnm zlatavm pskem, kter jsou povaovny za nejkrsn?j zcelho souostrov. Jejich dlky dosahuj a n?kolika kilometr?. Pl na ostrov? je okolo 150. Je tedy opravdu z?eho vybrat. Na v?tin? znich si m?ete vyzkouet snad vechny plov a vodn sporty, po kterch jen zatoute. Nejoblben?jm sportem je windsurfing. Dokazuje to i to, e se tu kadoro?n? po?d mistrovstv sv?ta prv? vtomto sportu. Druhm nejoblben?jm je poznvn podmo?sk krajiny.

Fuerteventura(1)

Nejoblben?j dovolenkov oblast je poloostrov Janda ve tvaru ryby. Janda le vjin ?sti ostrova. Velice zajmav jsou tak men p?mo?sk vesni?ky typick svou zdej architekturou a poz?statky zd?v?j doby.

Vedle krsn? udrovanch p?mo?skch st?edisek je vnitrozem o n?co su, ale p?esto stoj za to vid?t. Jsou vn?m t?eba destky p?knch v?trnch mln?. D?ve ur?ench kvrob? speciln mouky zkuku?ice zvan gofie, kter je i dnes sou?st mstn kuchyn?.

Ostrov m p?ekvapivch 13 chrn?nch p?rodnch rezervac, kde m?ete t?eba spat?it velmi znmou l?ivou rostlinu Alove vera.

Fuerteventura

Fuerteventura je nejteplejm a druhm nejv?tm ostrovem Kanrskho souostrov. Spole?n? sLanzarote le nejble kAfrice. Stejn? jako ostatn ostrovy, tak i Fuerteventura je sope?nho p?vodu. Hlavn m?stem je Peurto del Rosari neboli „P?stav r?i“. Velkm lkadlem hlavn? pro d?ti je akvapark Baku Fuerteventura vblzkosti letoviska Corrajelo. Pro p?znivce golfu budou lkadlem zajist golfov h?it?.

Pokud toute poznat podmo?sk sv?t a netroufte si na potp?n, m?ete se jednodue vydat na plavbu vprav ponorce.

rozloha: 1 660km
po?et obyvatel: 74 983 obyvatel
hlavn m?sto: Puerto del Rosario

Letoviska

Corralejo
Costa Calma
Morro Jable
Puerto del Rosario