El Pozo de las Calcosas

P?rodou vytvo?enjezrka s mo?skou vodou.

Le ve stejnojmenn vesnici na jihu ostrova El Hierro. Men vesni?ka El Pozo de las Calcosasje umst?na ve svahu nad mo?em, odkud se d pohodln? sestoupit do jezrek kter jsouve?ejn? p?stupn.

Letoviska

P?rodn pamtky