El Golfo

El Golfo je zliv, kter vznikl p?ed vce ne 13000 lety, kdy se do mo?e propadl velk kus ostrova. tesy ohrani?ujc zliv jsou vysok okolo 12 000 metr?. Sm o sob? je zliv irok asi 12 kilometr?. Nyn se na dn? zlivu rozkld pob?en m?sto La Fronteraa v jeho zpadn ?sti ve svahu le Sabinosa.

zliv El Golfo
zliv El Golfo

Letoviska

P?rodn pamtky