La Frontera

Playa del Verodal
Playa del Verodal

La Frontera je hned po hlavnm m?st? Valverdedruhm nejv?tm m?stem ostrova El Hierro. Le na jeho zpadnm pob?e.

Cel oblast p?vabnho m?ste?ka je umst?na v oblasti, kde se p?ed n?kolika tisci lety odlomilkus ostrova a z?til se do mo?e.Z?stal po n?m jen zliv El Golfo.

Nejbli pl vhodn ke koupn je od m?sta vzdlen 17 kilometr?.Pl se nazv Playa del Verodal a mp?ekvapiv barvy. Psek tu je zbarven do ?erven barvy. Playa del Verodal je nejdel pl ostrova, ale nedosahuje takovch rozm?r? jako n?kter ple na Kanrskch ostrovech. B?hem koupn je pot?eba dvat pozor na siln vodn proudy a vysok vlny. Tato krsn pl vak nen jedinm mstem, kde se m?ete v okol vykoupat. Dalm mstem jsou p?rodn skaln bazny a mal koupalit? v mo?skch ztokch. Nejpopulrn?j jezrkomezi zdejmi obyvateli jeEl Pozo de las Calcosas.

Ve m?st? najdeme n?kolik hezkch ubytovacch za?zen spe s domcm prost?edm. Je tak vybaveno n?kolika obchody, restauracemi a bary.

Milovnky vna zajist pot? mstn vno. Vina?sk oblast La Frontera je svm kvalitnm vnem vyhlen.

Letoviska

P?rodn pamtky