El Hierro

El Golfo
El Golfo

Ostrov El Hierro je nejmen a nejzpadn?j obydlen ostrov zKanrskch ostrov?. Jeho rozloha je pouhch 268km2.

El Hierro nen typickm dovolenkovm mstem jako t?eba ostrov Gran Canaria. N?kdy je ostrov ozna?ovn jako konec sv?ta. Nejsou tu dntovrny, velk parkovit? ani ob? obchodn centra.

Ostrov El Hierro je ostrovem spanensky krsnou nedot?enou p?rodou.Na malm ostr?vku najdeme pestrobarevnou krajinu zbarvenou do vech barev.Zelen piniov lesy jsou u na prvn pohled dominantn. Ukrvaj v sob? tajemstv rostlin, na kter nikde jinde nenarazte. Podmo?sk ivot pod azurovm mo?em lk potp??e z celho sv?ta k jeho prozkoumn. Oblbenm mstem je oblast okolo vesni?kyLa Restinga.

Ur?it? nebude p?ekvapenm, e ostrov je od roku 2000 sou?st sv?tovho d?dictv UNESCO.

Cel ostrov je propleten ?adou turistickch stezek, kter jsou dob?e zna?en. Zavedou vs na nejkrsn?j msta ostrova, n?kter z nich jsou ur?en i pro cyklisty.

Mirador de la Pea
Mirador de la Pea

Podle mstnch obyvatel tu pr stle najdeme kolem500 – 1000 ?innch sopek.Posledn erupce byla naposledy zaznamenna p?ed 200 lety.

Prvn obyvatel ostrova sem p?ili nejspe ze Severn Afrikyv5. stolet p?.n.l. ili tu pln? odd?leni od okolnho sv?ta. V roce 1314 doplul se svou lod na El Hierro portugalsk kapitn Rodriguez Martn, kter popsal jejich zp?sob ivota, jako lid ijcch v dob? kamenn.V roce 1402 se dostal na ostrov francouzsk mo?eplavec Jena de Bthencourt, je ostrovy obsadil pro Kastlii.

Ve st?edov?ku se souostrov povaovalo za zpadn konec sv?ta. ?eck geograf Klaudious Ptolemaios uvaoval o tom, e by se od polednku na El Hierro m?la za?t po?tat zem?pisn dlka. V roce 1634 stanovil francouzsk krl Ludvk XIII. na ostrov? El Hierro, d?ve znmho jako Fero, nult polednk. Tento historick daj lze dohledat v n?kterch starch rakouskch mapch. V roce 1884 byl uznn za mezinrodn polednk v Londn? Greenwich. V t dob? se za?ala zem?pisn dlka po?tat tohoto polednk?.

rozloha: 268km2
po?et obyvatel: 10 162 obyvatel
hlavn m?sto: Valverde

Letoviska

Hotel Las Puntas
La Frontera
Sabinosa
San Andrs
Valverde