vod

Sope?n Kanrsk ostrovy jsou rjem pro milovnky slunce. Teploty se tu po cel rok pohybuj nad 21C. Souostrov le vAtlantskm ocenu asi 100 km od zpadnho pob?e Afriky. Od roku 1495 je souostrov sou?st pan?lskho krlovstv. Tvo? ho celkem 7 hlavnch ostrov? a n?kolik mench neobydlench ostr?vk?. Kanrsk ostrovy jsourozd?leny na dv? provincie Las Palmas, kam pat? ostrovy Gran Canaria, Lanzarote a Fuerteventura. Druhou provinci jeSanta Cruz de Tenerife, kam pat?ostrovy Tenerife, La Gomera, La Palma a El Hierro. Kad provincie m sv hlavn m?sto. Vkadm legislativnm obdob sdl v jednom z m?st p?edseda autonomn vldy a ve druhm vicepremir. Vnsledujcm volebnm obdob si sdla vym?n.

?ednm jazyk na Kanrskch ostrovech je pan?ltina, ale nen problm se domluvit anglicky, francouzsky nebo n?mecky.

vlajka
vlajka Kanrskch ostrov?

Nzev Kanrsk ostrovy pochz zlatinskho slova canis pes, jeliko ostrovy byly podle legendy hldny obrovskmi psy. Mon proto maj i psy vyobrazen ve sv nrodn vlajce.

Krajina na ostrovech je velmi rozmanit.Kad ostrov je jin a p?esto krsn. Jakmile navtvite jeden z nich, budete chtt poznat krsy t?ch ostatnch. Sope?n erupce na nich vytvo?ila p?rodn krsy, na kter nikde jinde nenarazte. Bude Vm p?ipadat, jako kdybyste b?hem jednoho dne stihli navtvit Evropu, Afriku a Ameriku. Ob?as budete mt pocit, jako kdybyste se zrovna prochzeli po povrchu M?sce.

Celkov? je povrch vech sedmi ostrov? pom?rn? hornat. Hlavn? jejich vnitrozem, kde v?tinou le nejvyhora ostrova. Nejvy horou Kanrskho souostrov jePico del Teide.Le na ostrov?Tenerife.

Ple na ostrovech jsou tak kad jin. N?kter jsou ble a zlatav s jemnm pskem, n?kter s drsn?jm pskem jsou zbarven skoro a do ?erna a na menm z ostrov? El Hierro narazte i na pl, jej psek je obarven do ?ervena.

rozloha: 7 447 km
po?et obyvatel: 2 218 340obyvatel
hlavn m?sto: Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria
?edn jazyk: pan?ltina

7 hlavnch ostrov?

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura

La Palma

La Gomera

El Hierro

Historie

O p?vodu obyvatel Kanrskch ostrov? se dodnes velice diskutuje, ale p?evld teorie, podle n byly ostrovy osdleny obyvatelstvemze severozpadn Afriky. Proti tomuto nzoru vak mluvfakta, jako nap?klad mo?sk proudy nebo pov?trnostn podmnky. Dal z variant je spojen megalitov kultury s kulturou kanrskou.

znak
znak

Souostrov bylo osdleno p?ed vce ne 2 000 lety p?.n.l. P?vodnmi obyvateli byli Guan?an.Tipozd?ji podlehli nrodu pan?l?, kte? se dostali na ostrovy. Jet? p?ed dobytm pan?l?, ili zdej obyvatele v organizovan spole?nosti pod nadvldou jednoho panovnka. Jako domy jim slouily jeskyn? nebo domy z neupravench kamen?. Na Lanzarote se jim ?kalo „casas hodas“.

Ve starov?ku se ostrov?m ?kalo Fortunate Ensulae „?astn ostrovy“. Ve 12. stolet se obyvatel dostali pod nadvldu Arab?, kte? se nenavn? snaili ostrovy dobt. V roce 1312 se na Kanrsk ostrovy dostali janovt mo?eplavci a pot v roce 1344 Francouzi. V ten sam rok je pape Klement IV. daroval Kastili a svmu vnukovi Alfonsu X. Kastilskmu. Mezi roky 1402 – 1405 daroval kastilsk krl ostrovy francouzskmu lechtici Jeanu de Bthencourtou. Na konci jeho vldy nad ostrovy se sm panovalna krle a o pr let pozd?ji p?edal vldu nad ostrovy svmu synovcovi. Pod nadvldu pan?lska se zem dostalo v roce 1479. Po objeven Ameriky Krytofem Kolumbem se p?stavy na Kanrskch ostrovech staly hlavnmi zkladnami p?i zaocenskch plavbch. I sm slavn mo?eplavec Kolumbus ostrovy navtvili.

Dal vznamnou udlost, ne p?li p?jemnou pro mstn obyvatele, bylo 19. stolet, kdy za?alo vytla?ovn domorodch kmen? Guan??.

V roce 1927 se ostrovy oficiln? rozd?lily na dv? provincie a staly se sou?st pan?lskho krlovstv. Od roku 1978 maj ostrovy sv?j autonomn status. Definitivn autonomn statut dostaly pot vsrpnu roku 1982.